ÚvodPsi starovekých obyvateľov Kaukazu boli využívaní k ochrane stád, ale vďaka búrlivým spoločenským pomerom však slúžili aj k obranným účelom. Tvorili aj elitné oddiely nespočetných pevností a obranných veží. Psi boli nepostrádateľní pri ochrane gruzínskych dvorcov, to znamená pánovho majetku a života jeho rodiny a poddaných. Šľachtenie tohto plemena sa odohrávalo v špecifických podmienkach Kaukazu. Exteriér a povahové vlastnosti kaukazských psov formovalo ako klimatické a prírodné prostredie, tak ako aj duša tamojšieho ľudu. Človek šľachtil toto plemeno v súlade s ľudovými tradíciami svojho národa, so svojím temperamentom a predstavami s ohľadom na pracovné využitie zvieraťa. Tým sa toto plemeno využíva ako pastierske, ale -a to hlavne- strážne a obranné.

Ak niekto povedal, že láska sa nedá kúpiť, zabudol na psy. Neexistuje zlý pes. Zlý môže byť iba majiteľ.

U dominantného kaukazáka zo všetkého najviac záleží na kvalite jeho vzťahu k človeku alebo človeka k nemu. Títo psi vyžadujú láskyplného pána, ktorý k nim bude spravodlivý a nebude zamieňať prísnosť za krutosť. Ktorý bude nekompromisne, ale citlivo vyžadovať poslušnosť zvieraťa klásť na neho nároky, ktoré budú rešpektovať jeho fyzické predpoklady a povahové vlastnosti. Potom mu budú verný do roztrhania tela. Prejavy ich príchylnosti sú trochu hromotĺcke, ale aj nesmierne nežné. Pes je ideálne prispôsobený životu na vidieku, za predpokladu dostatočného výbehu. Kaukazský ovčiak je šetrič energie, a preto zbytočne nepobehuje po dvore hore dole bez pádneho dôvodu väčšinou polihuje, ale ak je to potrebné k obrane majetku alebo svojho pána, vyštartuje ako riadená strela.

Výcvik kaukazského ovčiaka: V prvom rade si treba uvedomiť, že kaukazský ovčiak nikdy nebol a ani nie je všestranným služobným psom. Ak sa niekde stretnete i s informáciou, že bol v bývalom ZSSR používaný ako služobný pes, tak jeho používanie spočívalo v strážení objektov a priestorov, čo zvláda aj bez nejakého výcviku. Napriek tomu, že sa u kaukazského ovčiaka dajú dosiahnuť určité výsledky v stopovaní a špeciálnej obrane, tak námaha vložená do výcviku nezodpovedá výkonom. V tejto oblasti sa kaukazský ovčiak v kvalite spoľahlivosti výkonu nikdy nevyrovná služobným plemenám. Nie je to tým že by bol hlúpy, neovládateľný a ťažko cvičiteľný ako sa často krát dopočujeme od ľudí, ktorí toto nezávislé a inteligentné plemeno nesprávne pochopili. Je to tým, že sa výber jedincov dlhí čas uberal iným smerom, a to k samostatnému stráženiu, ochrane a obrane zvereného stáda, majetku, osôb a pozemku. V tejto oblasti je kaukazský ovčiak ťažko prekonateľný. Takže kto sa chce venovať výcviku kaukazského ovčiaka v našich podmienkach, nech sa zamerá na výcvik stráženia pozemkov, objektov, motorových vozidiel atď. a ochranu psovoda. Popri tom ako nutnosť by mal byť pes ovládateľný a mať spoľahlivé privolanie. S takto vycvičeným kaukazským ovčiakom môžete ísť kamkoľvek a v ktorúkoľvek dennú i nočnú hodinu bez obavy o svoju bezpečnosť. Ten, kto si uvedomí reálne možnosti kaukazského ovčiaka ako živého tvora a dokáže ich správne využiť vo svoj prospech získa vznikajúceho ochrancu. Človek je bohom psa. Pes nepozná nikoho iného, nechápe nikoho iného. Jeho celá psia duša sa rozplýva v jeho bohovi, všetky jeho sily sú zasvätené jeho službám.

Robert Burns


Created by: z Bllerkova